Linq ile Excel’den Veri Okuma (LinqToExcel)

Merhabalar;
Linq ile Excel dosyasından veri okuma ile ilgili olarak küçük bir örnek göstereceğim.

Bu örnekte LinqToExcel kütüphanesini kullanacağız, bir proje oluşturarak Nuget’den linqtoexcel aratarak projemize ekliyoruz.

Excel Örneğimiz;

namespace LinqToExcelDemo
{
  public class Person
  {
    public string isim{ get; set; }
    public string soyisim{ get; set; }
    public string grup{ get; set; }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var excel = new ExcelQueryFactory();
      excel.FileName = "sample.xlsx";
      var coolPeople = from x in excel.Worksheet<Person>()
               select x;
    }
  }
}
IT alanında 16 sene önce donanım ile başlayan tecrübem, network ve sonrasında iş analizi, yazılım geliştirme ve proje yöneticiliği alanlarında devam etmiştir. Endüstriyel yazılımlar, sahadan veri toplama ve analizleri, otomatik etiketleme ve barkod sistemleri, otomatik tartım ve robotik konularında tecrübe sahibiyim. Sanayi 4.0 kapsamında imalat sanayinin dijital dönüşümünde çok fazla projenin hayata geçmesini sağladım. Open Source projelerle uzun süre ilgilendim, analiz ve implementasyonu konularında tecrübe edindim. Bunlar dışında hobi amacıyla başlasam da sonradan ürüne dönüşen, geliştirme kartları ile farklı çalışmalarım olmuştur. Raspberry Pi üzerinde yaptığım donanımsal ve yazılımsal işler ile çok farklı ürünler ortaya çıkartarak tecrübe edindim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>