.NET CORE Random Password

Merhabalar;
.NET Core kullanarak belirlediğimiz karakter tiplerinde rastgele şifreler oluşturabilmek için bir proje oluşturacağım.

Random oluşturmak için 3 yöntemimiz var, Next, NextBytes ve NextDouble.

Next yönetimi rastgele bir sayı döndürür,
NextBytes yöntemi rastgele sayılardan oluşan bir byte dizesi döndürür,
NextDouble yöntemi de 0.0 – 1.0 arasında rastgele bir double sayı döndürür.

Örneğin sadece verilen karakterlerden oluşan ve belirli bir uzunlukta olan rastgele bir parola oluşturmak istiyoruz;
Bunun için kodumuzda kullanacağımız karakterleri ve uzunluğu belirtiyoruz

private static string CreateRandomPassword(int length = 15) 
{ 
  // Create a string of characters, numbers, special characters that allowed in the password 
  string validChars = "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!@#$%^&*?_-"; 
  Random random = new Random(); 
 
  // Select one random character at a time from the string 
  // and create an array of chars 
  char[] chars = new char[length]; 
  for (int i = 0; i < length; i++) 
  { 
    chars[i] = validChars[random.Next(0, validChars.Length)]; 
  } 
  return new string(chars); 
} 

Not: validChars içeriğini istediğimiz karakterlerle değiştirebiliriz.

.NET CORE için Program.cs içeriğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine(CreateRandomPassword());
    Console.WriteLine(CreateRandomPassword(10));
    Console.WriteLine(CreateRandomPassword(30));

    Console.WriteLine(CreateRandomPasswordWithRandomLength());

    Console.ReadKey();
  }


  // Default size of random password is 15 
  private static string CreateRandomPassword(int length = 15)
  {
    // Create a string of characters, numbers, special characters that allowed in the password 
    string validChars = "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!@#$%^&*?_-";
    Random random = new Random();

    // Select one random character at a time from the string 
    // and create an array of chars 
    char[] chars = new char[length];
    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
      chars[i] = validChars[random.Next(0, validChars.Length)];
    }
    return new string(chars);
  }

  private static string CreateRandomPasswordWithRandomLength()
  {
    // Create a string of characters, numbers, special characters that allowed in the password 
    string validChars = "ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!@#$%^&*?_-";
    Random random = new Random();

    // Minimum size 8. Max size is number of all allowed chars. 
    int size = random.Next(8, validChars.Length);

    // Select one random character at a time from the string 
    // and create an array of chars 
    char[] chars = new char[size];
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
      chars[i] = validChars[random.Next(0, validChars.Length)];
    }
    return new string(chars);
  }
}

Burada oluşturduğum projeyi Github adresimde bulabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>