.Net Core Uygulamasını Tek Bir Exe Olarak Yayınlama ( dotnet-warp)

Yaptığımız bir .NET Core uygulamasını tek bir exe olarak yayınlamam gerekti, ne demek tek bir Exe?

Klasör kopyalamak yok, kurulum yapmak yok programımız tek bir exe olarak çalışacak.

Kısaca nasıl yapacağımızı anlatacağım, bunun için dotnet-warp aracını kullanacağız.

Öncelikle kuru dotnet-warp kurulumunu yapıyoruz;

dotnet aracı kurulumu -g dotnet-warp

Daha sonra projemiz içerisinde aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz;

dotnet-warp

İşlem sonunda uygulamamızı tek bir exe olarak bize veriyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>