.NET Kısa Çözümler – Bir .NET Uygulamasında Java Metodu Çağırma

Merhabalar;
Uygulamamızda bir .jar çalıştırarak çıktısını okumamız gerekirse
IKVM kullanabiliyorduk fakat artık geliştirilmiyor ve yeni uygulamalarımız için kararlı değil.

Eğer java programımız çıktısını StandartOutput olarak üretebiliyorsa, yani konsola yazabiliyorsa aşağıdaki gibi bir yöntemle alabiliriz.

Process FirstProcess = new Process();
Process.StartInfo.UseShellExecute = false;
FirstProcess.StartInfo.FileName = "java";
FirstProcess.StartInfo.Arguments = "-jar C:\\Java.jar";
FirstProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
FirstProcess.Start();
var newOutput = process.StandardOutput.ReadToEnd();

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>