Node-RED & Azure IoT Hub & .NET CORE Üzerine

Bugün ÇözümPark Iot on Azure etkinliğinde konuşmacıydım.

Node-RED ile IoT cihazlar, online servisler vb. IoT yazılımlarının nasıl tek satır kod yazmadan yapılabileceği ve deploy edilebileceğini anlattım.

Küçük bir demo ile Node-Red ile sensörlerden alınan verilerin öncelikle Azure IoT hub üzerinde bir cihaz kaydı sonrasında da bu cihazlara anlık olarak aktarılmasını gösterdim.

Yine Azure IoT Hub üzerindeki bu cihaza gönderilen telemetry datalarının anlık olarak bir .NET Core örneği ile izlenmesini sağladım.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür ederim, güzel bir gündü.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>