IoT

Su Seviyeleri Ve Taşkınların İzlenebilmesi İçin Endüstriyel Iot Uygulamaları

Su Seviyeleri Ve Taşkınların İzlenebilmesi İçin Endüstriyel Iot Uygulamaları

Hızlıca konuşlandırılan, düşük maliyetli IoT sensörleri ile su kaynakları ve depolamaları birleştirildiğin de, iyi bir su izleme sistemine sahip oluruz. Bu, kuruluşlara zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Endüstriyel IoT sensör sistemleri doğal afetler, ve diğer risk oluşturan olaylar için erken uyarı sağlar. ABD kıyılarında aşağıdaki doğa olaylarını gözlemlemek için sel uyarı sistemleri devreye ... »

Madencilik Sektöründe Endüstriyel IoT’un Sahip Olduğu 5 Avantaj

Madencilik Sektöründe Endüstriyel IoT’un Sahip Olduğu 5 Avantaj

Önümüzdeki 10 yıllık beklenti de, IoT’un tüm alanlarda kullanılacağıdır. Bunun iki temel nedeni vardır: performansı artırmak ve üretkenliği artırmak, gereksiz maliyetleri ve fireleri ortadan kaldırmak ve makine arızalarını önceden tahmin ederek çözmek. Nesnelerin İnterneti olarak bilinen IoT fabrikalar, tesisler, maden sahaları ve buradaki makinelerini daha akıllı, daha ucuz ve daha küçük se... »

Tarımda IoT ile Verimlilik

Tarımda IoT ile Verimlilik

Küresel nüfusun hızla arttığı günümüz de, 2050 yılına kadar insan nüfusunun 9 milyarı aşması bekleniyor. Bu durumda daha büyük bir nüfusun gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için daha fazla gıda üretimi gerekli fakat toprak ve su kaynakları sınırlı. İşte IoT burada devreye giriyor, Iot bu görevleri kolaylaştırmak, su, toprak ve iş gücü tasarrufu için bir fırsat. Avustralya’da bulunan bir firm... »